Service


FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
Vi utför förebyggande underhåll på – i första hand - de fabrikat vi själva saluför. Vi kan även utföra underhåll på andra maskiner, dock med vissa förbehåll. Vi upprättar tillsammans med dig, ett protokoll på vilka punkter vi ska gå igenom vid underhållsbesöket, därefter lämnar vi ett fast pris.

Upptäcker vi något som inte kan betraktas som normalt slitage, noteras detta separat. Vi åtar oss att åtgärda redovisade brister för att minimera risk för stillestånd. INGEN MASKIN ÄR FÖR ENKEL FÖR UNDERHÅLL!!!!
 

OMBYGGNATIONER & RENOVERING
Vi bygger om och renoverar äldre maskiner. Vi åtar oss att totalrenovera maskiner. Om vi - tillsammans med dig - bedömer att det är ekonomiskt försvarbart. Vår servicetekniker besöker dig och gör en preliminär bedömning av vad som måste åtgärdas. Därefter lämnar vi ett ungefärligt pris på renovering.


SERVICE
Vi åtar oss all typ av maskinservice oberoende av fabrikat Vi har kunskap om både CNC- styrda och manuella verktygsmaskiner Vår servicetekniker åtar sig också, maskinförflyttningar och maskinrengöring.

INGET FEL ÄR FÖR LITET FÖR ATT ÅTGÄRDAS!!!

Gå till Mobilversion